Maddeler ve Yazarlar

Ansiklopedide ulaşılabilir olan yazılmış maddeler mavi ile işaretlenmiştir. Halen yazım sürecinde olan maddeler ise "-yazılıyor" şeklinde belirtilmiştir.

 MADDELER        YAZARLAR
·    a posteriori / a priori Ebru PEHLİVAN (Dr.)
·    Abelardus, Petrus_yazılıyor Özlem ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi)
.    açık ve seçik ideler_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
·    adalet_yazılıyor Eylem YOLSAL MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    adcılık_yazılıyor Zeynep Zafer ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
·    Adorno, Théodor_yazılıyor Kurtul GÜLENÇ (MSGSÜ)
·    agnostisizm_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
·    akılcılık_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
.    aksiyom İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)           
·    algı Eylem HACIMURATOĞLU (MSGSÜ)
·    alışkanlık Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    Alman İdealizmi Ömer B. ALBAYRAK (29 Mayıs Üniversitesi)
.    analitik felsefe_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
·    anarşizm Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
·    Anaxagoras Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)  
·    Anaximandros_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
·    Anaximenes_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
·    anlık_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    anlıkçılık_yazılıyor Coşkun ŞENKAYA (Kırklareli Üniversitesi)
·   Anselmus(Canterbury'li)_yazılıyor Özlem ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi)
·   Antik Felsefe Erman KAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
·   antinomi Ebru PEHLİVAN (Dr.)
·   antropomorfizm Gaye ÇANKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
·   antroposantrizm Eylem CANASLAN (Kırklareli Üniversitesi)
·    apeiron_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
·    aporia Erman KAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
·    Aquinas, Thomas _yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
·    Arendt, Hannah Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
·    arete_yazılıyor Hakan POYRAZ (MSGS)
·    Aristoteles Işıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi)
·    arketip_yazılıyor Saadet Yedic (Kırklareli Üniversitesi)
·    arkhe Ayşe Gül ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
·    Asanga Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
·    atman Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
·    atomculuk Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)  
·    Augustinus Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
.    Aydınlanma_yazılıyor Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
.    Bachelard, Gaston_yazılıyor M. Taha TUNÇ (Hacettepe Üniversitesi)
·    Bacon, Francis_yazılıyor Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)  
.    Bacon, Roger Serpil AHMETKOCAOĞLU (Ardahan Üniversitesi)
·    basit önerme_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
.    beden_yazılıyor Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
.    bellek_yazılıyor Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
·    Benjamin, Walter Fatma ERKEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
·    Bentham, Jeremy Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
·    Berkeley, George_yazılıyor Saadet YEDİÇ (Kırklareli Üniversitesi)
.    Berlin, Isaiah_yazılıyor Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
·    bileşik önerme_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
.    bilgelik_yazılıyor Aylin ÇANKAYA (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
.    bilim_yazılıyor Ezgi DEMİR ORALGÜL (Hacettepe Üniversitesi)
·    bilim felsefesi_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
·    bilinç_yazılıyor Çağlar KOÇ (Dr.)
.    birey_yazılıyor Sibel KİRAZ (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
·    bireycilik_yazılıyor Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
·    Bodin, Jean Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
·    Boethius Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
·    Bonaventura_yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
·    brahman_yazılıyor Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
.    Brentano, Franz_yazılıyor Uğur EKREN (İstanbul Üniversitesi)
·    Bruno, Giordano Cansu MURATOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
·    Buddha Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
·    Buddhizm Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
·    Burke, Edmund_yazılıyor Eylem YOLSAL MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    Calvin, Jean_yazılıyor Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
·    Campanella Cansu MURATOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
.    Cicero_yazılıyor Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
·    conatus Eylem CANASLAN (Kırklareli Üniversitesi)
·    çelişik İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)  
·    çelişik önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)   
·    çelişmezlik ilkesi İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)  
·    çoğulculuk_yazılıyor Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
·    çok değerli mantık A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi)
·    çokkültürcülük_yazılıyor Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
·    çözümleyici çizelge A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi)
·    daimon_yazılıyor Saadet Yedic (Kırklareli Üniversitesi)
.    dao Gonca ÜNAL CHIANG (Ankara Üniversitesi)
·    Darwin, Charles_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
·    değer felsefesi_yazılıyor Elif ÇETİNKIRAN (Kırklareli Üniversitesi)
·    deizm_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    Demiurgos_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
·    demokrasi_yazılıyor Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)
·    Demokritos Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.) 
·    deneyim_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
·    deontoloji Gaye ÇANKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
·    Derrida, Jacques_yazılıyor Zeynep DİREK (Koç Üniversitesi)
·    Descartes, René_yazılıyor Coşkun ŞENKAYA (Kırklareli Üniversitesi)
·    determinizm Adnan ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
·    devlet Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
·    Dewey, John_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
.    din felsefesi Abdullah Arif ADALAR (Sakarya Üniversitesi)
·    diyalektik_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
·    doğa felsefesi_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
·    doğa yasası_yazılıyor Cafer ŞAKAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
·    doğacılık_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
·    doğal durum Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    doğal hukuk Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
·    doğrulanabilirlik ilkesi Onur KABİL (Sakarya Üniversitesi)
·    doğruluk_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
·    doksa_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
·   Duns Scotus, Johannes_yazılıyor             F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
·    duygu Nil Avcı (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
·    duygudaşlık Işıl ÇEŞMELİ (Selçuk Üniversitesi)
.    egoizm_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
·    eğitim felsefesi Alaettin İŞERİ (Kırklareli Üniversitesi)
·    Elea Okulu_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
·    eleştirel felsefe Ebru PEHLİVAN (Dr.)
·    emotivizm_yazılıyor Hakan POYRAZ (MSGSÜ)
·    Empedokles_yazılıyor Ümit ÖZTÜRK (Gümüşhane Üniversitesi)
·    emperyalizm_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
·    empirizm Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
·    en yüksek iyi_yazılıyor Elif ÇETİNKIRAN (Kırklareli Üniversitesi)
·    energeia Hakan YÜCEFER (MSGSÜ)
.    Epiktetos_yazılıyor Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
·    Epikür/cülük Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
·    episteme_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
·    epistemoloji_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
·    Erasmus Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
.    erdem_yazılıyor Aylin ÇANKAYA (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
·    Erigena, J. Scottus_yazılıyor      Özlem ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi)
.    estetik_yazılıyor M. Oktay TAFTALI (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
·    eşitlik Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
·    etik_yazılıyor Hakan POYRAZ (MSGSÜ)
·    etkin akıl Hakan YÜCEFER (MSGSÜ)
·    eudaimonizm Kerem EKSEN (İTÜ)
·    evirme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Ü.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)  
·    evrim Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
·    Fârâbî _yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
·    faydacılık_yazılıyor Cafer ŞAKAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
·    fenomen_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
·    fenomenoloji Çağlar KOÇ (Dr.)
·    Feuerbach, Ludwig_yazılıyor Ömer Osman Sarı (Kırklareli Üniversitesi)
·    Fichte, Johann Gottlieb Ömer B. ALBAYRAK (29 Mayıs Üniversitesi)
·    formel yanlış(lık) İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Ü.);Halise AVŞAR (Dokt.Öğr.)  
·    Foucault, Michel Veli Urhan (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Emeritus)
.    Frankfurt Okulu_yazılıyor Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
·    Frege, Gottlob_yazılıyor Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi)
·    Freud, Sigmund Muhsin YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
·    Galilei, Galileo Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
.    Gassendi, Pierre_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
·    Gazzali Faezeh AKDENİZ (Dr.)
·    geçerlilik_yazılıyor Nazlı İNÖNÜ (İstanbul Üniversitesi)
·    genel kavram_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
·    gerçeküstücülük Fatma ERKEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
·    Gorgias Ümit ÖZTÜRK (Gümüşhane Üniversitesi)
·    Grotius_yazılıyor Eylem YOLSAL MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    güç istenci Soner SOYSAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
·    hazcılık Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
·    Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Enver ORMAN (İstanbul Üniversitesi)
.    Heidegger, Martin Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
.    Herakleitos_yazılıyor Volkan Ay (Dr.)
·    hilomorfizm Hakan YÜCEFER (MSGSÜ)
·    hinduizm Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
·    Hobbes, Thomas_yazılıyor Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)
·    hoşgörü_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    hukuk felsefesi Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
·    Hume, David_yazılıyor Ömer Osman Sarı (Kırklareli Üniversitesi)
·    Husserl, Edmund_yazılıyor Çağlar KOÇ (Dr.)
·    hümanizm Hakan GÜNDOĞDU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
·    ırkçılık_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
·    İbn Arabî Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
·    İbn Bâcce_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
·    İbn Haldun Hüseyin Fırat Şenol (Anadolu Üniversitesi)
.    İbn Meymun_yazılıyor İlyas ÖZDEMİR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
·    İbn Rüşd Faezeh AKDENİZ (Dr.)
·    İbn Tufeyl Faezeh AKDENİZ (Dr.)
·    İbn Sînâ Ahmet ÇAPKU (Kırklareli Üniversitesi)
·    içlem İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi) 
·    ideoloji Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
.    iktidar_yazılıyor Sibel KİRAZ (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
.    ilerleme_yazılıyor Alper DARICI (Kırklareli Üniversitesi)
·    inşacılık_yazılıyor Özgür YALÇIN (Dr.)
·    irade_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
.    izlenim_yazılıyor Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
·    James, William_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
·    Kant, Immanuel_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
·    kaplam İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi) 
·    kategori_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
·    kategorik imperatif Mehmet GÜNENÇ (İstanbul Üniversitesi)
·    kategorik önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)   
·    katharsis_yazılıyor Saadet YEDİC (Kırklareli Üniversitesi)
·    kavram_yazılıyor Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
·    kavrayış_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
·    kelam Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
·    Kepler Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
.    Khrysippos_yazılıyor Melike MOLACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
·    Kierkegaard, Sören Işıl ÇEŞMELİ (Selçuk Üniversitesi)
.    Kinikler_yazılıyor Fatma ERKEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
.    kitlesel bilinç Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
·    komünizm_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
·    Konfüçyüs Gonca ÜNAL CHIANG (Ankara Üniversitesi)
·    Kopernik devrimi_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
·    Kopernik, Nikolas   Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
·    koşullu buyruk Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
·    koşullu önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)  
·    koşullu tasım İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)  
·    köle-efendi diyalektiği Enver ORMAN (İstanbul Üniversitesi)
·    kötülük problemi Zeynep Zafer ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
·    Ksenophanes Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
·    küçük öncül İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)  
·    küçük terim İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi) 
.    kültür endüstrisi Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
·    Kyrene okulu Işıl ÇEŞMELİ (Selçuk Üniversitesi)
·    Laozi Gonca ÜNAL CHIANG (Ankara Üniversitesi)
·    Leibniz, Gottfried Wilhem_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
·    Leukippos Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)  
·    liberalizm Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
·    Locke, John Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
.    logos_yazılıyor Aylin ÇANKAYA (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
.    Lukács, Georg_yazılıyor Ateş USLU (İstanbul Üniversitesi)
·    Machiavelli_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
.    Makyavelizm_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
.    Malebranche, Nicolas_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
·    mantık (bilim) İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi) 
·    Marcus Aurelius_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
.    Marcuse, Herbert Gizem ORÇİN (Dr.)
·    materyalizm_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
.    Meinong, Alexius_yazılıyor Uğur EKREN (İstanbul Üniversitesi)
·    mekan Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
·    metafizik Mehmet GÜNENÇ (İstanbul Üniversitesi)
·    Mill, John Stuart Armağan ÖZTÜRK (Artvin Çoruh Üniversitesi)
·    monad Deniz SOYSAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
·    Montesquieu_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
.    More, Thomas_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
·    mutluluk Tufan ÇÖTOK (Sakarya Üniversitesi)
·    nedensellik Işıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi)
·    nesne_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
·    Newton, Isaac Semra UÇAR (Sinop Üniversitesi)
·    Nietzsche, Friedrich Kerem EKSEN (İTÜ)
·    nihilizm Adnan ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
·    nirvana Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
.    Novalis_yazılıyor Ali Han BABUÇÇU (Uludağ Üniversitesi)
·    Ockhamlı William_yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
·    olasılık Semra UÇAR (Sinop Üniversitesi)
.    ontolojik argüman Abdullah Arif ADALAR (Sakarya Üniversitesi)
·    orta terim İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)  
·    Ortaçağ felsefesi_yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
·    önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)  
·    öz Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    özdeş İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.) 
·    özdeşlik ilkesi İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)  
·    özerklik_yazılıyor Özgür YALÇIN (Dr.)
·    özgecilik Hamdi BRAVO (Ankara Üniversitesi)
·    özgürlük_yazılıyor Özgür YALÇIN (Dr.)
.    Panaetios_yazılıyor Melike MOLACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
·    paradigma_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
.    Parmenides_yazılıyor Volkan Ay (Dr.)
·    Peirce, Charles Sanders Nazlı İnönü (İstanbul Üniversitesi)
·    Platon Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
·    Plotinos_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
.    Porfiryus_yazılıyor İlyas ÖZDEMİR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
.    Poseidonius_yazılıyor Melike MOLACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
·    pragmatizm_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
·    Protagoras Ayşe GÜL ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
·    puslu mantık  Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR(Dokt.Öğr.) 
·    Pythagoras Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
·    Reichenbach, Hans Semra UÇAR (Sinop Üniversitesi)
·    res cogitans Elif ERGÜN (Sakarya Üniversitesi)
.    res extensa Elif ERGÜN (Sakarya Üniversitesi)
·    romantizm Ömer B. ALBAYRAK (29 Mayıs Üniversitesi)
·    Rousseau, Jean-Jacques_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
.    ruh_yazılıyor Ezgi DEMİR ORALGÜL (Hacettepe Üniversitesi)
·    ruhbilim Muhsin YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
·    Russell, Bertrand_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
·    Sartre, Jean-Paul Gaye ÇANKAYA EKSEN (Galatasaray Üniversitesi)
.    Saussure, Ferdinand_yazılıyor M. Taha TUNÇ (Hacettepe Üniversitesi)
·    savaş Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)
·    Schiller, Friedrich von Nil AVCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
.    Schlegel, Friedrich_yazılıyor Ali Han BABUÇÇU (Uludağ Üniversitesi)
·    Schopenhauer, Arthur Nil AVCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
.    Seneca_yazılıyor Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
·    sentetik a priori önerme Ayşe Gül ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
.    sınıflandırma Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
·    Smith, Adam Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
·    Sofistler Erman KAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
·    Sokrates_yazılıyor Elif ÇETİNKIRAN (Kırklareli Felsefesi)
·    sonuçculuk Kerem EKSEN (İTÜ)
.    sorunsal_yazılıyor M. Taha TUNÇ (Hacettepe Üniversitesi)
·    sosyal bilimler felsefesi Deniz SOYSAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
·    sözleşmecilik Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
·    Spinoza, Baruch Eylem CANASLAN (Kırklareli Üniversitesi)
·    stoacılık_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
·    Suarez, Francisco Cansu MURATOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
·    Şankara Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
·    şüphecilik_yazılıyor Aliş SAĞIROĞLU (Galatasaray Üniversitesi)
.    şeyleşme_yazılıyor  Ateş USLU (İstanbul Üniversitesi)
·    tabula rasa Ayşe Gül ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
·    tamalgı_yazılıyor Coşkun ŞENKAYA (Kırklareli Üniversitesi)
·    tanım_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
.    Tanrı Abdullah Arif ADALAR (Sakarya Üniversitesi)
·    Tanrıtanımazcılık_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
.     tarih_yazılıyor Alper DARICI (Kırklareli Üniversitesi)
·    tarih felsefesi_yazılıyor                               Alper DARICI (Kırklareli Üniversitesi)
·    tasarım_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
·    tasım İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi) 
·    Thales Ayşe GÜL ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
.    Theophrastos_yazılıyor Volkan Ay (Dr.)
·     tikel İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)   
.     Tocqueville, Alexis De_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
·     toplum felsefesi_yazılıyor Kurtul GÜLENÇ (MSGSÜ)
.     toplum sözleşmesi_yazılıyor Sibel KİRAZ (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
·     totalitarizm_yazılıyor Armağan ÖZTÜRK (Artvin Çoruh Üniversitesi)
·     töz Faezeh AKDENİZ (Dr.)
·     transandantal_yazılıyor Ümit ÖZTÜRK (Gümüşhane Üniversitesi)
·     tutarlılık_yazılıyor Nazlı İNÖNÜ (İstanbul Üniversitesi)
·     tümdengelim İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.) ;Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.) 
·     tümel  İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.) 
·     tümeller problemi Zeynep ZAFER ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
·     tümevarım (mantığı) Nazlı İNÖNÜ (İstanbul Üniversitesi)
·     uzam_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
·     ütopyacılık Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
·     varoluşçuluk A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi)
·     Vitoria, Francisco de Cansu Muratoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
.     Wagner, Richard_yazılıyor Uğur EKREN (İstanbul Ünniversitesi)
·     Wittgenstein, Ludwig_yazılıyor Özgür YILMAZ Kırklareli Üniversitesi)
·     yanlışlanabilirlik (ilkesi)_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
.     yedi özgür sanat_yazılıyor Ezgi DEMİR ORALGÜL (Hacettepe Üniversitesi)
.     Yeni-Platonculuk_yazılıyor İlyas ÖZDEMİR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
·     yeter sebep ilkesi_yazılıyor Saniye VATANSEVER (Bilkent Üniversitesi)
.     yin-yang Gonca ÜNAL CHIANG (Ankara Üniversitesi)
·     zaman_yazılıyor Özgür YALÇIN (Dr.)
·     Zenon (Elealı) Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
.     Zenon (Kıbrıslı)_yazılıyor Volkan Ay (Dr.)
·     zihin felsefesi Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)