açık ve seçik

[Alm. klar und deutlich] [Fr. clair et distinct] [İng. clear and distinct] [Lat. clarus et distinctus, dare et distincte] [es. t. vazıh ve mütemeyyiz] 

(Descartes'ta) Bir bilginin doğruluğunu belirleyen ölçütler: Konusu bize doğrudan doğruya, araçsız olarak verilmiş bilgi açık; konusu başka şeylerden ayrı, onlarla karışmamış olan bilgi de seçiktir.

Yazar : Yazılıyor...Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi