Maddeler ve Yazarlar

Ansiklopedide ulaşılabilir olan yazılmış maddeler mavi ile işaretlenmiştir. Halen yazım sürecinde olan maddeler ise yazılıyor şeklinde belirtilmiştir.

MADDELER YAZARLAR
a posteriori / a priori Ebru PEHLİVAN (Dr.)
Abelardus, Petrus Özlem ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi)
açık ve seçik ideler_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
adalet_yazılıyor Eylem YOLSAL MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
adcılık_yazılıyor Zeynep Zafer ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
Adorno, Théodor Kurtul GÜLENÇ (MSGSÜ)
agnostisizm_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
ahlak Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
ahlaki statü Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
akademi_yazılıyor Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
akılcılık_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
aksiyom İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
algı Eylem HACIMURATOĞLU (MSGSÜ)
alışkanlık Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
Alman İdealizmi Ömer B. ALBAYRAK (29 Mayıs Üniversitesi)
Althusser, Louis Eda ÇAKMAKKAYA (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Anaksagoras Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)
Anaksimandros_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
Anaksimenes_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
analitik felsefe_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
anarşizm Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
anlık_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
anlıkçılık_yazılıyor Coşkun ŞENKAYA (Kırklareli Üniversitesi)
Anselmus (Aziz) Özlem ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi)
Antik Felsefe Erman KAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
antinomi Ebru PEHLİVAN (Dr.)
Antisthenes Melek AYGÜL (Karamanoğlu Mehmetbey Üni)
antropoloji_yazılıyor Beyza TANRIVERDİ (Erzurum Teknik Üniversitesi)
antropomorfizm Gaye ÇANKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
antroposantrizm Eylem CANASLAN (Kırklareli Üniversitesi)
apeiron_yazılıyor Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
aporia Erman KAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Aquinas, Thomas _yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
Arendt, Hannah Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
arete_yazılıyor Hakan POYRAZ (MSGS)
Aristippos_yazılıyor Melek AYGÜL (KMÜ)
Aristoteles Işıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi)
Arkesilaos_yazılıyor Melek AYGÜL (KMÜ)
arketip_yazılıyor Saadet Yedic (Kırklareli Üniversitesi)
arkhe Ayşe Gül ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
Asanga Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
ataraksia Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
atman Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
atomculuk Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)
Augustinus Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
Austin, John Langshaw Mustafa BİNGÖL (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Avenarius, Richard Mustafa BİNGÖL (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Aydınlanma_yazılıyor Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Bachelard, Gaston M. Taha TUNÇ (Hacettepe Üniversitesi)
Bacon, Francis_yazılıyor Musa AZAK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Bacon, Roger Serpil AHMETKOCAOĞLU (Ardahan Üniversitesi)
Badiou, Alain Erman KAÇAR (Ardahan Üniversitesi)
Bain, Alexander Mustafa BİNGÖL (Erzurum Teknik Üniversitesi)
basit önerme_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
beden Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
bellek Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
ben_yazılıyor Cemzade KADER (Karamanoğlu Mehmet Bey Üni.)
Benjamin, Walter Fatma ERKEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Bentham, Jeremy Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
Bergson, Henri_yazılıyor Cemzade KADER (Karamanoğlu Mehmet Bey Üni.)
Berkeley, George_yazılıyor Saadet YEDİÇ (Kırklareli Üniversitesi)
Berlin, Isaiah_yazılıyor Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
bileşik önerme_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
bilgelik_yazılıyor Aylin ÇANKAYA (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
bilgi_yazılıyor Bahtinur MÖNGÜ (Erzurum Teknik Üniversitesi)
bilim Ezgi DEMİR ORALGÜL (Hacettepe Üniversitesi)
bilim felsefesi_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
bilinç_yazılıyor Çağlar KOÇ (Dr.)
birey Sibel KİRAZ (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
bireycilik_yazılıyor Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
Bodin, Jean Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
Boethius Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
Bonaventura_yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
Bradley, Francis Bahtinur MÖNGÜ (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Brahe, Tycho_yazılıyor Öznur BAYRAK (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
brahman_yazılıyor Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
Brentano, Franz_yazılıyor Uğur EKREN (İstanbul Üniversitesi)
Bruno, Giordano Cansu MURATOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Buddha Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
Buddhizm Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
Burke, Edmund_yazılıyor Eylem YOLSAL MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
Calvin, Jean_yazılıyor Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
Campanella Cansu MURATOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Camus, Albert Melek Candan ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi)
Cassirer, Ernst Feyza DEMİR ÇİÇEK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Chomsky, Noam Yurdagül KILINÇ (Selçuk Üniversitesi)
Cicero_yazılıyor Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
coincidentia oppositorum_yazılıyor Nuri ÇİÇEK (Aksaray Üniversitesi)
conatus Eylem CANASLAN (Kırklareli Üniversitesi)
Condercet, Marquis de M. Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)
Cusanus, Nicolaus Feyza DEMİR ÇİÇEK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
çelişik İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
çelişik önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
çelişmezlik ilkesi İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
çoğulculuk_yazılıyor Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
çok değerli mantık A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi)
çokkültürcülük Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
çözümleyici çizelge A. Kadir ÇÜÇEN (Uludağ Üniversitesi)
daimon_yazılıyor Saadet Yedic (Kırklareli Üniversitesi)
dao Gonca ÜNAL CHIANG (Ankara Üniversitesi)
Darvincilik Batuhan AKGÜNDÜZ (Selçuk Üniversitesi)
Darwin, Charles_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
değer felsefesi_yazılıyor Elif ÇETİNKIRAN (Kırklareli Üniversitesi)
değer öğretisi Yurdagül KILINÇ (Selçuk Üniversitesi)
deizm_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
Demiurgos_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
demokrasi_yazılıyor M. Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)
Demokritos Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)
deneyim_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
deontoloji Gaye ÇANKAYA EKSEN (Galatasaray Üniversitesi)
Derrida, Jacques_yazılıyor Zeynep DİREK (Koç Üniversitesi)
Descartes, René_yazılıyor Coşkun ŞENKAYA (Kırklareli Üniversitesi)
determinizm Adnan ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
devlet Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
Dewey, John_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
dil felsefesi Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi)
din felsefesi Abdullah Arif ADALAR (Sakarya Üniversitesi)
Diogenes Zeynep KANTARCI BİNGÖL (Muş Alparslan Üniversitesi)
dirimbilimcilik_yazılıyor Hakan ÇAKAN (Gaziantep Üniversitesi)
dirimselcilik_yazılıyor Hakan ÇAKAN (Gaziantep Üniversitesi)
diyalektik materyalizm_yazılıyor Ateş USLU (İstanbul Üniversitesi)
diyalektik_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
docta ignorantia_yazılıyor Feyza DEMİR ÇİÇEK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
doğa felsefesi_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
doğa yasası_yazılıyor Cafer ŞAKAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
doğal durum Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
doğal hukuk Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
doğalcılık_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
doğrulanabilirlik ilkesi Onur KABİL (Sakarya Üniversitesi)
doğruluk Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
doksa_yazılıyor Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
Duhem, Pierre Maurice Marie_yazılıyor Serpil AHMETKOCAOĞLU (Ardahan Üniversitesi)
Duns Scotus, Johannes_yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
duygu Nil Avcı (Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
duygudaşlık Işıl ÇEŞMELİ (Selçuk Üniversitesi)
düşünme özgürlüğü_yazılıyor Nuri ÇİÇEK (Aksaray Üniversitesi)
düşünüyorum, öyleyse varım Eda ÇAKMAKKAYA (Erzurum Teknik Üniversitesi)
efendi ahlakı Melek Candan ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi)
egoizm_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
eğitim felsefesi Alaettin İŞERİ (Kırklareli Üniversitesi)
Elea Okulu_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
eleştirel felsefe Ebru PEHLİVAN (Dr.)
emotivizm_yazılıyor Hakan POYRAZ (MSGSÜ)
Empedokles_yazılıyor Ümit ÖZTÜRK (Gümüşhane Üniversitesi)
emperyalizm_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
empirizm Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
en yüksek iyi_yazılıyor Elif ÇETİNKIRAN (Kırklareli Üniversitesi)
energeia Hakan YÜCEFER (MSGSÜ)
Epiktetos_yazılıyor Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
Epikür/cülük Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
episteme_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
epistemoloji_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
Erasmus Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
erdem etiği Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
erdem_yazılıyor Aylin ÇANKAYA (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
Erigena, J. Scottus Özlem ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi)
estetik_yazılıyor M. Oktay TAFTALI (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
eşitlik Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
etik_yazılıyor Hakan POYRAZ (MSGSÜ)
etkin akıl Hakan YÜCEFER (MSGSÜ)
eudaimonizm Kerem EKSEN (İTÜ)
evirme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Ü.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
evrim Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
evrimcilik Batuhan AKGÜNDÜZ (Selçuk Üniversitesi)
Fârâbî _yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
faydacılık_yazılıyor Cafer ŞAKAR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
fenomen_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
fenomenoloji Çağlar KOÇ (Dr.)
Feuerbach, Ludwig_yazılıyor Ömer Osman Sarı (Kırklareli Üniversitesi)
Feyerabend, Paul Eda ÇAKMAKKAYA (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Fichte, Johann Gottlieb Ömer B. ALBAYRAK (29 Mayıs Üniversitesi)
formel yanlış(lık) İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Ü.);Halise AVŞAR (Dokt.Öğr.)
Foucault, Michel Veli Urhan (Ankara Hacı Bayram Veli Üni., Emeritus)
Frankfurt Okulu_yazılıyor Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Frege, Gottlob_yazılıyor Özgüç Güven (İstanbul Üniversitesi)
Freud, Sigmund Muhsin YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Galilei, Galileo Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Gassendi, Pierre_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
Gauchet, Marcel Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
Gazzali Faezeh AKDENİZ (Dr.)
geçerlilik_yazılıyor Nazlı İNÖNÜ (İstanbul Üniversitesi)
genel kavram_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
gerçeküstücülük Fatma ERKEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Gorgias Ümit ÖZTÜRK (Gümüşhane Üniversitesi)
Grotius_yazılıyor Eylem YOLSAL MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
güç istenci Soner SOYSAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
haklı savaş_yazılıyor Musa AZAK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
hazcılık Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Enver ORMAN (İstanbul Üniversitesi)
Heidegger, Martin Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Herakleitos_yazılıyor Volkan Ay (Dr.)
hilomorfizm Hakan YÜCEFER (MSGSÜ)
hinduizm Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
Hobbes, Thomas M. Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)
homo oeconomicus Yurdagül KILINÇ (Selçuk Üniversitesi)
hoşgörü_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
hukuk felsefesi Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
Hume, David_yazılıyor Ömer Osman Sarı (Kırklareli Üniversitesi)
Husserl, Edmund_yazılıyor Çağlar KOÇ (Dr.)
hümanizm Hakan GÜNDOĞDU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
ırkçılık_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
İbn Arabî Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
İbn Bâcce_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
İbn Haldun Hüseyin Fırat Şenol (Anadolu Üniversitesi)
İbn Meymun_yazılıyor İlyas ÖZDEMİR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
İbn Rüşd Faezeh AKDENİZ (Dr.)
İbn Sînâ Ahmet ÇAPKU (Kırklareli Üniversitesi)
İbn Tufeyl Faezeh AKDENİZ (Dr.)
içlem İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
ideoloji Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
ikicilik Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi)
iktidar Sibel KİRAZ (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
ilerleme Alper DARICI (Kırklareli Üniversitesi)
inşacılık_yazılıyor Özgür YALÇIN (Dr.)
irade_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
ironi Cemre UĞURAL YAMUÇ (Dr.)
iyi oluş Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
izlenim Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
James, William_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
Kant, Immanuel_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
kaplam İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
kategori_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
kategorik imperatif Mehmet GÜNENÇ (İstanbul Üniversitesi)
kategorik önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
katharsis_yazılıyor Saadet YEDİC (Kırklareli Üniversitesi)
kavram_yazılıyor Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
kavrayış_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
kelam Emrah AKDENİZ (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Kepler Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Khrysippos Melike MOLACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Kierkegaard, Sören Işıl ÇEŞMELİ (Selçuk Üniversitesi)
Kinikler Fatma ERKEK (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
kitlesel bilinç Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
komünizm_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
Konfüçyüs Gonca ÜNAL CHIANG (Ankara Üniversitesi)
Kopernik devrimi_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
Kopernik, Nikolas Fatma DORE (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
koşullu buyruk Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
koşullu önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
koşullu tasım İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Koyré, Alexandre_yazılıyor Serpil AHMETKOCAOĞLU (Ardahan Üniversitesi)
köle ahlakı Melek Candan ÖZTÜRK (Selçuk Üniversitesi)
köle-efendi diyalektiği Enver ORMAN (İstanbul Üniversitesi)
kötülük problemi Zeynep Zafer ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
Ksenophanes Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
Ksenophon_yazılıyor Oğuz YARLIGAŞ (Medeniyet Üniversitesi)
Kuhn, Thomas Ali Furkan ARICIOĞLU (KMÜ)
küçük öncül İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
küçük terim İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
kültür endüstrisi Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
Kyrene okulu Işıl ÇEŞMELİ (Selçuk Üniversitesi)
Lacan, Jacques Erman KAÇAR (Ardahan Üniversitesi)
Lakatos, Imre_yazılıyor Beyza TANRIVERDİ (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Lamarkçılık Batuhan AKGÜNDÜZ (Selçuk Üniversitesi)
Laozi Gonca ÜNAL CHIANG (Ankara Üniversitesi)
Leibniz, Gottfried Wilhem_yazılıyor Aliye KOVANLIKAYA (Galatasaray Üniversitesi)
Leukippos Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR (Doktora.Öğr.)
Levinas, Emmanuel_yazılıyor Cemzade KADER (Karamanoğlu Mehmet Bey Üni.)
liberalizm Armağan ÖZTÜRK (Artvin Üniversitesi)
Locke, John Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
logos_yazılıyor Aylin ÇANKAYA (Manisa Celâl Bayar Üniversitesi)
Lotze, Hermann Mehmet Eren GEDİKLİ (Dr.)
Lukács, Georg_yazılıyor Ateş USLU (İstanbul Üniversitesi)
Machiavelli_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
MacIntyre, Alasdair Yurdagül KILINÇ (Selçuk Üniversitesi)
Makyavelizm_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
Malebranche, Nicolas_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
mantık (bilim) İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Marcus Aurelius_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
Marcuse, Herbert Gizem ORÇİN (Dr.)
materyalizm_yazılıyor Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
Meinong, Alexius_yazılıyor Uğur EKREN (İstanbul Üniversitesi)
mekan Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
mekanikçilik_yazılıyor Hakan ÇAKAN (Gaziantep Üniversitesi)
metafizik Mehmet GÜNENÇ (İstanbul Üniversitesi)
metheksis Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi),
Mill, John Stuart Armağan ÖZTÜRK (Artvin Çoruh Üniversitesi)
monad Deniz SOYSAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Montesquieu_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
More, Thomas_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
mutluluk Tufan ÇÖTOK (Sakarya Üniversitesi)
nedensellik Işıl BAYAR BRAVO (Ankara Üniversitesi)
nesne_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
Newton, Isaac Semra UÇAR (Sinop Üniversitesi)
Nietzsche, Friedrich Kerem EKSEN (İTÜ)
nihilizm Adnan ESENYEL (Düzce Üniversitesi)
nirvana Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
Novalis_yazılıyor Ali Han BABUÇÇU (Uludağ Üniversitesi)
Ockhamlı William_yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
olasılık Semra UÇAR (Sinop Üniversitesi)
ontolojik argüman Abdullah Arif ADALAR (Sakarya Üniversitesi)
orta terim İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
Ortaçağ felsefesi_yazılıyor F. Didem ÇOBAN SARI (İstanbul Üniversitesi)
Ortega y Gasset, José Zeynep KANTARCI BİNGÖL (Muş Alparslan Üniversitesi)
önerme İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
öz Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
özdeş İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
özdeşlik ilkesi İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.);Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
özerklik_yazılıyor Özgür YALÇIN (Dr.)
özgecilik Hamdi BRAVO (Ankara Üniversitesi)
özgür istenç_yazılıyor Nuri ÇİÇEK (Aksaray Üniversitesi)
özgürlük_yazılıyor Özgür YALÇIN (Dr.)
özsel iyi Murad OMAY (İstanbul Üniversitesi)
Panaitios Melike MOLACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
paradigma_yazılıyor Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)
Parmenides_yazılıyor Volkan Ay (Dr.)
Pascal, Blaise_yazılıyor Öznur BAYRAK (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)
Peirce, Charles Sanders Nazlı İnönü (İstanbul Üniversitesi)
Platon Aysel DEMİR (Kırıkkale Üniversitesi)
Platonculuk Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU (Medeniyet Üniversitesi)
Plotinos_yazılıyor Cahid ŞENEL (İstanbul Üniversitesi)
Polybios_yazılıyor Oğuz Yarlıgaş (Medeniyet Üniversitesi)
Popper, Karl Raimund Ali Furkan ARICIOĞLU (KMÜ)
Porfiryus_yazılıyor İlyas ÖZDEMİR (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Poseidonios Melike MOLACI (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
postyapısalcılık Erman KAÇAR (Ardahan Üniversitesi)
pragmatizm_yazılıyor Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)
Protagoras Ayşe GÜL ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
puslu mantık Yücel YÜKSEL (İstanbul Ü.);Hande KUMBASAR(Dokt.Öğr.)
Pythagoras Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
qualia Aslı ÜNER KAYA (Gümüşhane Üniversitesi)
Reichenbach, Hans Semra UÇAR (Sinop Üniversitesi)
res cogitans Elif ERGÜN (Sakarya Üniversitesi)
res extensa Elif ERGÜN (Sakarya Üniversitesi)
romantizm Ömer B. ALBAYRAK (29 Mayıs Üniversitesi)
Rorty, Richard Cemre UĞURAL YAMUÇ (Dr.)
Rousseau, Jean-Jacques_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
Royce, Josiah Bahtinur MÖNGÜ (Erzurum Teknik Üniversitesi)
ruh Ezgi DEMİR ORALGÜL (Hacettepe Üniversitesi)
ruhbilim Muhsin YILMAZ (Uludağ Üniversitesi)
Russell, Bertrand_yazılıyor Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)
Sartre, Jean-Paul Gaye ÇANKAYA EKSEN (Galatasaray Üniversitesi)
Saussure, Ferdinand_yazılıyor M. Taha TUNÇ (Hacettepe Üniversitesi)
savaş M. Ertan KARDEŞ (İstanbul Üniversitesi)
Schelling, Friedrich_yazılıyor Elif DÜZGÜN (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Schiller, Friedrich von Nil AVCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Schlegel, Friedrich_yazılıyor Ali Han BABUÇÇU (Uludağ Üniversitesi)
Schleiermacher, F. D. E._yazılıyor Elif DÜZGÜN (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Schopenhauer, Arthur Nil AVCI (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Searle, John_yazılıyor Elif DÜZGÜN (Erzurum Teknik Üniversitesi)
Seneca_yazılıyor Bengü CENNET (İstanbul Üniversitesi)
sentetik a priori önerme Ayşe Gül ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
Sepúlveda, Juan Ginés de_yazılıyor Musa AZAK (Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi)
sınıflandırma Mehmet Şirin ÇAĞMAR (Dr.)
skolastik felsefe_yazılıyor Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
Smith, Adam Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
Sofistler Erman KAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)
Sokrates_yazılıyor Elif ÇETİNKIRAN (Kırklareli Felsefesi)
sonuçculuk Kerem EKSEN (İTÜ)
sorunsal_yazılıyor M. Taha TUNÇ (Hacettepe Üniversitesi)
sosyal bilimler felsefesi Deniz SOYSAL (Süleyman Demirel Üniversitesi)
sosyal felsefe Kurtul GÜLENÇ (MSGSÜ)
söylence Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU (Medeniyet Üniversitesi)
söylencebilim Şeyma KÖMÜRCÜOĞLU (Medeniyet Üni)
sözleşmecilik Cemal Bali AKAL (Kadir Has Üniversitesi)
Spinoza, Baruch Eylem CANASLAN (Kırklareli Üniversitesi)
stoacılık_yazılıyor Eyüp ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi)
Suarez, Francisco Cansu MURATOĞLU (İstanbul Bilgi Üniversitesi)
Şankara Esra BÜYÜKBAHÇECİ (Ankara Üniversitesi)
şeyleşme_yazılıyor Ateş USLU (İstanbul Üniversitesi)
şüphecilik_yazılıyor Aliş SAĞIROĞLU (Galatasaray Üniversitesi)
tabula rasa Ayşe Gül ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
tamalgı_yazılıyor Coşkun ŞENKAYA (Kırklareli Üniversitesi)
tanım_yazılıyor Ömer Osman SARI (Kırklareli Üniversitesi)
tanınma Zeynep SAVAŞÇIN (Galatasaray Üniversitesi)
Tanrı Abdullah Arif ADALAR (Sakarya Üniversitesi)
Tanrıtanımazlık_yazılıyor Gökhan MURTEZA (Kırklareli Üniversitesi)
tarih / tarihyazımı (tarihyazıcılığı) Alper DARICI (Kırklareli Üniversitesi)
tarih felsefesi Alper DARICI (Kırklareli Üniversitesi)
tasarım_yazılıyor Yusuf YILDIRIM (Galatasaray Üniversitesi)
tasım İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniversitesi)
tekçilik Atakan ALTINÖRS (Galatasaray Üniversitesi)
Thales Ayşe GÜL ÇIVGIN (Bartın Üniversitesi)
Theophrastos_yazılıyor Volkan Ay (Dr.)
tikel İbrahim H. ÇETRES (Mardin Artuklu Üniv.); Halise AVŞAR (Doktora.Öğr.)
Tocqueville, Alexis De_yazılıyor Arda TELLİ (İstanbul Üniversitesi)
toplum sözleşmesi Sibel KİRAZ (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
yapay zeka Aslı ÜNER KAYA (Gümüşhane Üniversitesi)
yönelimsellik Aslı ÜNER KAYA (Gümüşhane Üniversitesi)
Zenon (Elealı) Can KARABÖCEK (Kırklareli Üniversitesi)
Zenon (Kıbrıslı)_yazılıyor Volkan AY
zihin felsefesi Elife KILIÇ (Kırklareli Üniversitesi)