adcılık

[Alm. Nominalismus] [Fr. nominalisme] [ing. nominalism] [es. t. ismiye]

Kavramların gerçek varlıklar olduğunu kabul eden kavram gerçekçiliğine karşıt olarak, tümel kavramların yalnızca nesnelerin adları olduğunu ileri süren görüş. ve

Yazar : Yazılıyor...Zeynep Zafer ESENYEL (Düzce Üniversitesi)