adiaphora

[Yun. adiaphora = aldırış edilmeyen, kayıtsız kalınan)]

Kyniklerden ve stoalılardan beri, ne değerli ne değersiz olanı, ahlak yönünden kayıtsız kalınacak şeyleri belirtmek için kullanılan kavram. (Ör. Sağlık, güzellik, zenginlik vb.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....