agnostisizm

[Alm. Agnostizismus] [Fr. agnosticisme] [ing. agnosticism] [Yun. agnoein = bilmemek; a gnostos = bilinemez] [es. t. lâedriye]

1– (Geniş anlamda) Gerçek ve salt varlığın, kendinde nesnelerin bilinemeyeceği kanı ve öğretisi.

// Bu öğretide gerçek varlığa
   a. ya büsbütün erişilemiyeceği,
   b. ya da bilgi ve usla değil de, ancak inan ile ulaşılabileceği ileri sürülür.

2– (Dar anlamda) Yeni İngiliz felsefesinde H. Thomas Huxley ile H. Spencer’in oluşturdukları, bilginin ancak anlığımızın güvenle bilebileceği konular içinde sınırlı kaldığını öne süren akım.

// Bu anlayışa göre bunun dışında kalan salt varlık, Tanrı, varlığın özü, temeli, anlamı gibi fizikötesi sorular bilinemezler.

Yazar : Yazılıyor...Funda GÜNSOY (Uludağ Üniversitesi)