Agrippa

M. S. 3. yüzyılda yaşamış olan Romalı septik filozof.

Agrippa hakkında kuşkuculuğu gerekçelendiren ya da temellendiren argümanları özetlemesi, Aenesidemos tarafından ortaya konan on tropeyi beşe indirgemesi dışında pek az şey bilinmektedir. Aynı konu hakkındaki veya aynı nesneye dair görüş farklılıklarından; her öncülün tek tek kanıtlanması gerektiği için, kanıtlamaların sonsuzca geriye gidişe yol açmasından; bir nesnenin, özneler arasındaki farklılıklara ve  nesnenin değişen çevresel koşullarına bağlı olarak, farklı gözlemcilere farklı şekillerde görünmesinden, v. b. g., dolayı, yalnızca akla dayanan zorunlu bilginin değil, fakat, aktüel ya da mümkün, her tür olgusal bilginin de olanaksızlığını dile getirmiş olan Agrippa, Montaigne ve Pascal üzerinde etkili olmuştur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....