Ahlak duygusu

[Alm. moralische Gefühle; moralischer Sinn] [Fr. sens moral] [İng. moral sense]

1- Ahlaksal davranışların kaynağı olan duygu.

2- İngiliz ahlakçılarının (Shaftesbury, Hutcheson vb.) kavramı olarak ahlak duygusu ("moral sense"): İyi ile kötüyü değerlendirmede insanda doğal olan, doğuştan bulunan duygu; ahlaksal yargılama gücü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....