ahlak ilkesi

[Alm. Moralprinzip] [Fr. principe moral] [es. t. ahlak umdesi]

1-  a. (Genellikle) Ahlaksal olanın temel ilkesi,

      b. Tek tek kişilerin ahlaksal eylemlerindeki ilke.

2- Ahlak eylemlerinde istenci belirleyen ilke: haz (hazcılık), mutluluk (mutçuluk), yarar (yararcılık), ahlak yasası karşısındaik saygı-ödev bilinci-(Kant) vb.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....