ahlak yasası

[Alm. Sittengesetz] [Fr. loi morale] [İng. moral law] [es. t. ahlaki kanun]

Ahlak eylemlerini belirleyen, kendine uyulması ahlak açısından gerekli olan genel geçer kural.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....