ahlakçılık

[Alm. Moralismus] [Fr. moralisme] [ing. moralism] [es. t. ahlakiye]

1- Ahlakı en yüksek değer ve en yüksek erek olarak gören dünya görüşü.

2- Her şeyi ahlak açısından değerlendiren tek yanlı görüş.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....