ahlaklılık

[Alm. Moralität, Sittlichkeit] [Fr. moralité] [ing. morality] [es. t. ahlakiyet]

1- Bir insanın ya da bir insan öbeğinin iyi ve kötü açısından davranış biçimleri ve ahlaksal düşünüşü.

2-   a. Ahlak kuralları, yasaları ile uyum içinde olma.

      b. Kurallara uygunluk bakımından ahlaklı olma.

      c. (Dar anlamda) Özellikle cinsel yaşamla ilgili ahlaksal davranış.

3- Kişilerin ya da eylemlerin ahlaksal niteliği.

4- Ahlaksal düzen.

5- Ahlaksal düşünüş olarak ahlaklılık (Kant): Ahlak yasası ile uyum içinde olan, ama ancak ödeve karşı saygıdan doğan eylemde bulunma.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....