ahlaksız

[Alm. unsittlich] [Fr., İng. immoral] [es. t. gayr-i ahlaki]

Ahlak yasalarına aykırı olan; ahlak bakımından kötü olan.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....