akademi

[Alm. Akademie] [Fr. académie] [İng. academy] [Yun. Akademia]

1-  Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak, kuşkuculuğa sonradan da dogmacılığa kayan felsefe okulunun adı.

2-  Renaissance'ta Platon düşüncesinin yenilenmesi ile 1440'ta Floransa'da kurulmuş olan Platoncu okul.

Yazar : Yazılıyor....Cana VİLKEN ÇORAKLI (İstanbul Üniversitesi