aldırmazlık

[Alm. Indifferenz, Gleichgültigkeit] [Fr. indifférence] [İng. indifference] [Lat. indifferentia] [es. t. lakaydî]

Belli durumlar, olaylar, öğretiler karşısında kayıtsız kalma:

   a. Yalnızca ilgisizlikten doğabilir.

   b. Bilinçli bir tutum sonucu olabilir. (Ör. Kuşkucu tutumda ya da yargısızlıkta —epokhe— olduğu gibi.)

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....