alırlık

[Alm. Rezeptivität] [Fr. récéptivité] [İng. receptivity] [es. t. kabiliyet i ahz]

1- Duyusal uyarımları alabilme yeteneği.

2- (Kant'ta) "Nesnelerin bizi uyarışı yüzünden tasarımlar edinme yeteneği." [bkz. duyarlık]

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....