altakoyma

[Alm. Subsumption] [Fr., İng. subsumption] [Lat. subsumptio] [es. t. idraç]

(Mantıkta)

1- Bir kavram altına koyma, bir kavram altında toplama. Bireylerin türler, türlerin cinsler altına konması.

2- Bir önermede konunun yüklem altına konması.

// Her yargı bir nesneyi bir kavramı altına koyar: "Bu kapı demirdendir." yargısında, bu kapıyı "demir nesneler" kavramı altına koymuş olurum. Her önerme, bir bakımdan bir konunun bir yüklem altına konmasıdır; başka deyişle, heryargı bir altakoymayı gösterir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....