altık

[Alm. Subaltern] [Fr. subalterne] [İng. subaltern] [es. t. mütedahil]

Konusu ile yüklemi aynı olan, biri tümel olumlu, biri tikel olumlu (A, I); biri tümel olumsuz, biri tikel olumsuz (E, O) iki önerme arasındaki bağlantı durumu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....