altıklık

[Alm., Fr., İng. Subalternation] [Lat. sub= altında; alter= başkası] [es. t. tedahül]

1- Altık iki önerme arasındaki bağlantı.

2- Altık iki önermeden tümelin doğruluğundan tikelin doğruluğuna, tikelin yanlışlığından tümelin yanlışlığına geçmek olan araçsız çıkarım (altıklık ile çıkarım).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....