altkarşıt

[Alm. subkonträr] [Fr. subcontraire] [İng. subcontrary] [Lat. sub = altta; contrarius = karşı karşıya konmuş, karşıt] [es. t. taht-ı müte- zat]

Konusu ve yüklemi aynı olan, biri tikel olumlu, öbürü tikel olumsuz, karşı karşıya konmuş iki önermeden her biri. (Ör. "Bazı S'ler P'dir.", "Bazı S'ler P değildir.") [bkz. karşıolum]

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....