analitik felsefe

[Tr. Alt. çözümleyici felsefe ] [Alm. analytische Philosophie] [Fr. Philosophie analytique] [İng. Analytical Philosophy]

20. yüzyılın başından beri özellikle Anglosakson dünyasında yaygınlaşan dil çözümlemelerine dayalı felsefe yöntemini geliştiren ve felsefenin görevini mantıksal dil çözümlemeleriyle sınırlayan felsefe akımlarının tümüne verilen ad.

// En önemli temsilcileri: G.E. Moore, Russell, Wittgenstein, Ayer, Ryle, Wisdom, vb,

Yazar : Yazılıyor...Özgür YILMAZ (Kırklareli Üniversitesi)