analitik

[Alm. Analytik] [Fr. analytique] [İng. analytic] [Yun. analytike tekhne= çözmeye yarayan sanat] 

1- Aristoteles'te biçimsel mantıkla eşanlamlıdır. // Birinci Analitikler ve İkinci Analitikler, Organon adlı mantık kitabının üçüncü bölümünü kurarlar, bunlarda Aristoteles, bilimsel yönetimin öğeleri olan çıkarımları ve tanıtlama yollarını inceler.

2- Kant için analitik, anlığın biçimlerini incelemedir; Transsendental Analitik anlığın — önsel (apriori) biçimlerinin bilimidir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....