anımsama

[Aim. Anamnesis] [Fr. réminiscence] [Ing. reminiscence] [Yun. anamnesis] [es. t. nim-tahaftür]: Platon felsefesinin çekirdek kavramı olarak, ruhun bedene girmeden önceki varlığında görmüş olduğu — ideaların bilince dönüşü. // Bu anlamda, bilgi öğretisi bakımından anımsama, ruhbilimsel anımsama ile eşanlamlı değildir. Pla- ton'da anımsama, her türlü deneyden bağımsız bir ilk-bilgi olarak ruhta baştan beri bulunan bilgiyi yukarı çekip çıkarmaktır. Anımsama, bilgide— önsel olan için Platon'un ortaya koyduğu bir kavramdır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....