anlam

[Alm. Bedeutung, Sinn] [Fr. sens, signification] [İng. meaning, sense, signification] [es. t. mana]

1- Bir sözcüğün belirttiği, düşündürdüğü (şey).

2- Bir önermenin, bir tasarımın, bir düşüncenin ya da yapıtın anlatmak istediği (şey).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....