anlambilim

[Alm. Semantik] [Fr. sémantique] [İng. semantics] [Yun. sema- semeion = gösterge-im]

Anlam öğretisi; göstergelerle ya da sözcükler ve önermelerle, onların dile getirdiği anlam arasındaki bağıntıyı inceleyen bilgi dalı — göstergebilimin bir kolu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....