anlayış

[Alm. Komprehension] [Fr. compréhension] [İng. comprehension] [Lat. comprehensio] [es. t. tefehhüm]

1- Kavrama, anlama edimi.

2- Kavrama ve anlama yetisi.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....