anlıkçılık

[Alm. Intellektualismus] [Fr. intellectualisme] [İng. intellectualism] [es. t. zihniye]

1- (Genel olarak) Anlığın, usun egemenliğini, usun güçlerinin tek yanlı olarak geliştirilmesini ve değerlendirilmesini savunan görüş.

2- (Bilgi öğretisi bakımından) Usçuluk.

3- (Ahlak felsefesi bakımından) Ahlaksal isteme ve eylemlerin usla ve düşünmeyle belirlendiğini dile getiren görüş (Sokrates'in erdem = bilgi anlayışı). Karşıtı bkz. istenççilik

Yazar : Yazılıyor...Coşkun Şenkaya (Kırklareli Üniversitesi)