ansiklopedi

[Alm. Enzyklopädie] [Fr. encylopédie] [İng. encyclopedia] [Yun. enkyklos = daire çevresinde; paedeia = eğitim] [es. t. kamus]

1- (Kök anlamında) Her özgür, genç eski Yunanlının geçirmek zorunda olduğu eğitimin tümü.

2- Bütün bilimlerin ya da bir bilim dalının verilerini dizgesel ya da abecesel olarak gösteren yapıt, (ör. Diderot ve D'Alambert'in kurduğu ünlü "Encylopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers", 1751-1780),

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....