araççılık

[Alm. Instrumentalismus] [Fr. instrumentalisme] [İng. instrumentalism] [Lat. instrumentum = araç, alet]

Düşünme biçimlerinin, kuramların, mantık ve ahlak biçimlerinin vb. yalnızca yaşamın değişik koşullarına uyma araçları olduğunu savunan, Amerikan — pragmacılığını (James, Dewey) yansıtan dünya görüşü.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....