aranedencilik

[Alm. Okkasionalismus] [Fr. occasionalisme] [İng. occasionalism] [es. t. esbab-ı adiye mezhebi, ittifakiye, vesilecilik]

Bütün olayların tek gerçek nedeninin Tanrı olduğunu öne süren, insana neden gibi görünen bütün öbür şeylerin Tanrının istencini yansıtan birer araneden olduğunu savunan felsefe öğretisi.
 
// Descartes’ın ruh ve beden ikiliğini çıkış noktası olarak alan aranedencilik, bu tözler arasında ancak Tanrının aracılığıyla bağ kurulabildiğini söyler.
 
 
Savunucuları:
Batı felsefesinde: Geulincx, Malebranche;
İslam felsefesinde: Gazali
 

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....