ardıl

[Alm. Konsequent] [Fr. conséxuent] [İng. consequent] [Lat. consequens] [es. t. tali kaziye]

1- (Mantıkta) Bir çıkarımda varılan sonuç.

2- (Nedensel açıklamada) Etki. 
     Karşıtı (ve bağlılaşık kavramı) bkz. öncel

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....