Aristeides

M. Ö. 3. yüzyılda yaşamış ilk Hristiyan apolojistlerinden.

Hıristiyan İmanı için Savunma adını taşıyan apolojisiyle tanınan Aristeides, bu eserinde, Yunan ve Mısırlıların tanrılarını, Yunan ahlâk anlayışını eleştirmiş ve Tanrının varoluşu için, düzen ve amaç kanıtından başka hareket kanıtını öne sürmüştür. Buna göre, dünyadaki düzene bakan ve dünya ile dünyadaki herşeyin başka bir şeyin etkisiyle hareket ettiğini anlayan Aristeides, 'hareket ettirenin hareket ettirilenden daha güçlü olduğu' inancıyla, dünyanın hareket ettiricisinin, herşeyi insan için yaratmış olan Tanrı olduğu sonucuna varmıştır.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....