Aristotelesçilik

[Alm. Aristotelismus] [Fr. aristotélisme] [İng. Aristotelism] [es. t. Aristetalisiye]

(Felsefe ve Tanrıbilimde) Yunan filozofu Aristoteles'e dayanan, deneysel gerçekçi eğilimli, aynı zamanda ereksel bir dünya görüşü niteliğindeki düşünce doğrultusu.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....