Arkesilaos

M. ö. 315-241 yıllan arasında yaşanuş ve Krates'in ölümünden sonra, Akademi'nin başına. geçmiş olan Yunanlı düşünür.

Akademinin dogmatik Platoncu metafiziğine olduğu kadar, Stoacılığa ve Epikürosçuluğa da karşı çıkmış olan Arkesilaos, Pyrrhon'unki kadar radikal olmayan bir kuşkuculuğu benimsemiştir. Nitekim, epokheyi, yani hiçbir konuda hüküm vermeme tavrını ilk kez olarak uygulayanın Arkesilaos olduğu sanılmaktadır. Bildiği hiçbir şey bulunmadığını söyleyen Sokrates'ten fazla olarak, hiçbir şey bilmediği olgusundan bile habersiz olduğunu dile getiren Arkesilaos, özellikle Stoalıların epistemolojisini saldırılarının hedefi yapmıştır

Yazar : Yazılıyor....Melek AYGÜL (KMÜ)