Arnauld, Antoine

Arnauld, Antoine

1612-1694 yıllan arasında yaşamış olan Fransız filozof ve polemikçi; yazgı ve özgür irâde konusunda aykırı görüşlerin savunuculuğunu yapan Jansenist akımın 17. yüzyıldaki öncü ilahiyatçısı.

Port-Royal mantığıyla ilgili çeviri ve araştırmalanyla da tanınan Arnauld, Kartezyen döngü problemini ortaya atan ilk kişidir. O, Kartezyen felsefenin belli başlı izleyicilerinden olan Malebranche'Ia da polemiğe girmekten kaçınmamış ve Leibniz'le olan yazışmalarında, filozofun eserlerini sıkı bir eleştiriye tâbi tutmuştur.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....