Aron, Raymond

Aron, Raymond

1905-1983 yıllan arasında yaşamış olan ünlü Fransız sosyolog ve filozofu. Temel eserleri arasında L'Opium des intellectuels [Aydınların Afyonu], Dix-Huit Leçons sur la Société industrielle [Endüstri Toplumu üzerine Onsekiz Ders], Démocratie et Totalitarisme [Demokrasi ve Totalitarizm], Introduction à la philosophie de L'Histoire [Ta-rih Felsefesine Giriş] ve Etapes de la Pénsée Sociologique [Sosyolojik Düşüncenin Evreleri] gibi kitaplar bulunan Aron, kariyerinin başlarında ünlü varoluşçu filozof Jean Paul Sartre'ın yakın çalışma arkadaşı olmuştur. Ancak, Aron daha sonra Sartre'la Marksistleri şiddetle eleştirmiştir.
1968 öncesi Fransa’sının teorik yönden en önemli bakış açısını meydana getiren Marksizmi eleştirdiği için entellektüel çevrelerden büyük ölçüde tecrit edilmiş bir düşünür olan Aron, politik kurum ve süreçlerin toplumsal ve ekonomik ilişkilerden bağımsız olduğunu göstermeye çalışmıştır. O, Fransız sosyolojisine şu dört konuda katkı yapmıştır: 1-Çağdaş tideolojiye ilişkin bir analiz. 2-Endüstri toplumuna yönelik bir analiz ve inceleme. 3-Uluslararası ilişkilerle ilgili bir analiz. 4-Modern politik sistemlerle hareketleri konu alan incelemeler.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....