aşkın

[Alm. transzendent] [Fr. transcendant] [İng. transcendent] [Lat. transcendens] [es. t. müteal]

1- Bir düzeyin ötesine yükselen, verilmiş bir sınırı aşan.

2- Üstün olan; insanlık düzeyinin üstüne çıkan (Tanrı).

3- Göz önüne alınan alanın dışına çıkan; özellikle bilinci aşan, bilincin dışına çıkan.

4- (Kant'ta) Olabilecek her türlü deneyin sınırını aşan, insan bilincini aşan.

5- Doğayı, gerçekliği aşan: doğaüstü, duyuüstü. Karşıtı bkz. içkin

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....