Athenagoras

M. S. 2. yüzyılda yaşamış ve Hristiyanlan ahlâksızlık ve devlete itaatsizlikle suçlayan putperestlerin iddialarına karşı çıkmak ve Hristiyan inancıyla ibadet ilkelerini Yunan ve Roma dünyasına yaymak için, 177 yılında bir apoloji kaleme almış olan Hristiyan düşünür.

Apolojisinde, Hıristiyanlarla ilgili, daha önce Yahudilere de yöneltilmiş olan ateizm ya da putperestlerin tanrılarına inanmama, ziyafetlerde çocuk yeme ya da yamyamlık ve ensest ya da akrabayla cinsel ilişkide bulunma gibi suçlamalar karşısında Hristiyan inancıyla Hristiyanlan savunan, ateizm ve çocuk öldürme suçlamalarına karşı, Hristiyanların tek bir Tanrı'ya kan dökmeden ibadet ettikleri yanıtını veren Athenagoras, Hristiyanın ezeli-ebedî ve tinsel bir Tanrı inancını akıl yoluyla ve Yunan akılcılığının kavramlarıyla temellendirmeye çalışmıştır.
Bu konuda, doğrudan doğruya Platon'a müracaat eden düşünür, maddeye şekil veren Tanrı'nın maddeye aşkın olması gerektiğini, yok olup giden maddî varlıkların nedeninin yok edilemez ve tinsel olmak durumunda olduğunu iddia etmiştir. O, üçleınecilik veya teslis inancı ya da dogmasmı da, ilk kez olarak akıl temeli üzerinde anlaşılır kılma çabası vermiş, Hristiyanların ezelî ebedî ve yetkin bir Tann'ya inandığını söylerken, Tanrı'nın üç ayrı kişiliğe bürünmesinin çoktanncı bir inanış olmadığını vurgulamış olan Athenagoras, tıpkı Aziz Justinus gibi, yalnızca Hristiyan vahyi aracılığıyla elde edilebilen tek bir doğru felsefe ya da bilgelik olduğunu öne sürmüştür.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....