Augustinusçuluk

[Alm. Augustinismus] [Fr. augustinisme] [İng. Augustinism]

Bir yandan Platonculuk ve Yeni Platonculukla Hıristiyan düşüncesini birleştirmeye, öte yandan felsefenin ağırlık noktasını öznel- ruhsal alana (içdeney fizikötesine) kaydırmaya çalışan, Augustinus'a bağlı öğreti. // Bu öğreti Aristotelesçilikle karşıtlık içindedir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....