Austin, John Langshaw

1911-1960 yılları arasında yaşamış İngiliz filozof.

Yaşamı ve temel eseri. John Langshaw Austin 26 Mart 1911'de Lancaster, İngiltere'de Geoffrey Langshaw ve Mary Austin’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Aile 1922'de İskoçya'ya taşındı ve Austin'in babası St. Leonard's School, St. Andrews'un sekreterliğini yaptı. Austin, 1924'te Shrewsbury School'da Klasikler bursu aldı ve 1929'da Oxford Balliol College'da Klasikler okumaya başladı. 1933'te Literae Humaniores (Klasikler ve Felsefe) dalında birincilik derecesi aldı ve Oxford'daki All Souls College'da bursiyerliğe seçildi. İlk öğretim görevini 1935 yılında Oxford Magdalen College'da öğretmen olarak üstlendi.

Austin, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapmış, Eylül 1945'te yarbay rütbesiyle ordudan ayrılmıştır. İstihbarat çalışmaları nedeniyle Britanya İmparatorluğu Nişanı, Fransız Croix de Guerre ve ABD Liyakat Lejyonu ile onurlandırıldı. Austin 1941 yılında Jean Coutts ile evlendi. İki kız ve iki erkek olmak üzere dört çocukları oldu.

Savaştan sonra Austin Oxford'a döndü ve 1952'de Ahlak Felsefesi Profesörü oldu. Aynı yıl Oxford Üniversitesi Yayınları'nda delege görevini üstlendi ve 1957'de Finans Komitesi Başkanı oldu. Üniversite için yaptığı diğer idari işler arasında Genç Rektörlük (1949-50) ve Felsefe Alt Fakültesi Başkanlığı (1953-55) yer almaktadır. Aristoteles Derneği'nin 1956-57 yılları arasında başkanlığını yapmıştır. 1955'te Harvard'da William James Konferanslarını verdi. Austin 8 Şubat 1960 tarihinde Oxford'da öldü.

How to Do Things with Words (“Söylemek ve Yapmak” olarak bir Türkçe çevirisi mevcuttur) adlı eser onun en etkili çalışmasıdır. Austin, sözcüklerin olağan anlamlarını belirlerken dikkatli olmamız gerektiği noktasında uyarır çünkü birçok hatanın olabileceğini içeren örnekler sunarak bu durumu eserinde açıklar.

Felsefesi. Austin iki temel nedenden dolayı dile önem verir. Birincisi, dil kullanımı insan faaliyetinin merkezi bir parçasıdır ve bu yüzden önemlidir. İkincisi, dilin incelenmesi felsefi konuların araştırılması için bir yardımcıdır. Hatta çoğu konu için ön hazırlıktır. 

Filozofların konumlarını ve tartışmalarını ortaya koymaya çalışırken hakikat ve doğruluk standartlarına uygun olması gerektiğini vurgulayan Austin, bu durumun zorluğunun farkındaydı. Bu yüzden ya sıradan standartlara göre iddiaları içeren bir kelime dağarcığı kullanılacak ya da ciddi çalışmalar neticesinde teknik kelime dağarcığı oluşturularak (doğru ve kesin olan şeyleri söylemek için) kullanılacaktır.

Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinde Austin tarafından ortaya atılan söz edimleri (speech acts) dilin eylemlere işaret ettiğini belirtir. Söz edimleri üzerine yaptığı çalışmada anlamları verilen cümlelerin doğruluk değerlerine ulaşmak için olgularla birleşmeleri gerektiğini vurgular.  Dilsel ifadeler soyut iddialar yerine herhangi bir şeyi yapmak için kullanılır. Bu noktada söz edimleri doğru ya da yanlış oldukları için değil eyleme işaret ettiği için anlamlıdır.  Austin gündelik ya da sıradan dilin incelemesini yaparak hem dilbilimsel farkları keşfetmeyi hem de önemli felsefi sorunların çözümünü amaçlar.

Özgürlük ve Eylem. Austin’in özgürlük ve eylem üzerine birçok eseri bulunmaktadır. Bu alandaki görüşleri kısaca şöyledir: Austin, filozofların özgürlük ve eylem hakkındaki sorulara doğrudan saldırmak yerine, belirli türdeki eylemler hakkında konuşma yöntemimizle ilgilenmeleri gerektiğini öne sürer. Aynı şekilde bir kişinin bir eylemden sorumlu olması için eylemin normal ya da standart bir örneğinin olması gerekir. Aksi halde o eylemin isteyerek ya da bilerek yapılması o eylemin doğruluğunun ölçütü olamaz.

KAYNAKÇA

Austin, J.L.,  1962b, How to Do Things with Words, 2nd edn., M. Sbisà and J.O. Urmson (eds.), Oxford: Oxford University Press, 1975.

Austin, J.L., 1930s–1940s, “The Line and the Cave in Plato’s Republic”, reconstructed from notes by J.O. Urmson, in Austin 1979: 288–304.

Berlin, Isaiah, and others, 1973a, Essays on J. L. Austin, Oxford: Clarendon Press.

Garvey, B. (ed.), 2014, J.L. Austin on Language, Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Graham, K., 1977, J.L. Austin: A Critique of Ordinary Language Philosophy, Michigan: Harvester Press.

Wheatley, Jon, 1969, “Austin on Truth”, in Fann 1969: 226–240.

Yazar : Mustafa BİNGÖL (Erzurum Teknik Üniversitesi)