Aydınlanma

[Alm. Aufklärung] [Fr. siècles des lumières] [İng. enlightenment] [es. t. tenevvür]

1- İnsanın geleneksel görüşler, yetkeler, bağlılıklar, tasarım ve önyargılardan kendini usuyla kurtarıp yalnızca usuna dayanarak yaşamı kavramaya ve düzenlemeye çalışması.

// Aydınlanma inanmak değil bilmek ister; sorup soruşturmadan, körükörüne bir şeyi doğru saymaz- Kant aydınlanmayı "insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmayış durumundan çıkması" diye tanımlar.

2- XVII. yüzyıldan beri Batı düşüncesinde ağır basan, kilisenin doğaüstü gerçeklik anlayışı ile savaşarak insan ve dünya konusunda usun özerkliğini temel alan akım.

Yazar : Yazılıyor...Mete Han ARITÜRK (Dokuz Eylül Üniversitesi)