Ayer, Alfred

1910-1989 yılları arasında yaşamış olan ünlü İngiliz düşünür. Temel eserleri arasında Language, Truth and Logic [Dil, Doğruluk ve Mantık], Foundations of Emprical Knowledge [Empirik Bilginin Temelleri], The Central Questions of Philosophy [Felsefenin Temel Problemleri], The Problem of Knowledge [Bilgi Problemi] gibi kitaplar bulunan Ayer, Berkeley ve Hume'un empirizmiyle Russell ve Wittgenstein'dan etkilenmiş ve Viyana Çevresinin mantıkçı pozitivizmi kapsamı içinde değerlendirilecek görüşleri benimsemiştir.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....