ayrık çıkarım

[Alm. disjunktiver Schluss] [Fr. raisonnement disjonctif] [es. t. munfasıl istidlal]

Öncülerinden biri — ayrık yargı olan çıkarım.

// Özellikle ayrık tasımlar şu iki biçimdedir:

Modus tolendo-ponens:

Ya A doğrudur, ya B doğrudur;
A doğru değildir;
Öyleyse B doğrudur.

Modus ponendo-tollens:

Ya a doğrudur, ya B doğrudur;
A doğrudur;
Öyleyse B doğru değildir. 

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....