ayrık yargı

[Alm. disjunktives Urteil] [Fr. proposition disjonctive]: Öznesine birbirini dışta bırakan türlü yüklemlerin verildiği ya da birbirini dışta bırakan öznelere aynı yüklemin verildiği yargı, bkz. Ayrıklık

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....