ayrıklık

[Alm. Disjunktion] [Fr. disjonction] [İng. disjunction] [Lat. disjunctio] [es. t. adem-i irtibat, infisaf]:

1- Kaplamları birbirinden ayrı olmkla birlikte aynı yakın cinsin kaplamına giren kavramlar arasındaki bağlantı. (Ör. Kedi-köpek: memeliler; dik açılı üçgen-eşkenar üçgen: üçgen.)

2- Önermelerin birbirine bağlanması işleminde "veya", "ya...ya" ile gösterilen ilişki

// Modern mantıkta yalnızca "veya" kullanılır, simgesi "v"dir. bkz. ayrık yargı, ayrık çıkarım

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....