ayrılmazlık

[Alm. Inhärenz] [Fr. inhérence] [İng. inherence] [Lat. inhae- rens] [es. t. lazim-i gayri müfarik]

Özelliklerin kendilerini taşıyan nesnelerle; ilineklerin tözle bağlantısı.
Karşıtı bkz. kalıcılık (subsistence = bağımsız var olan).

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....