ayrım

[Alm. Differenz] [Fr. différence] [İng. difference] [Lat. differentia] [Yun. diaphora] [es. t. fasl-ı karip]

(Aristoteles'te)

1- Bir şeyin kendi kendinden ya da bir başka şeyden herhangi bir ayırılıkla ayrı olması. (Ör. "Sokrates bir başkası olarak Platon'dan ayrılır, çocuk ve yetişkin olarak da kendi kendinden ayrılır.")

2- İki şeyin ayrılmaz ilineklerle birbirinden ayrı oluşu.

3- Aralarında türsel (spesifik) bir ayrılık olan iki şeyin birbirinden ayrı olması. (Ör. İnsanın attan türsel bir ayrımla —us sahibi olmakla— ayrılması.)

Sayısal ayrım (differentia numerica): Bir türün bireylerini birbirinden ayıran belirtilerin toplamı (ör. yer, zaman) Türsel ayrım (differentia specifica): Türü oluşturan ayrım; bir türü bir üstündeki cinsten ayıran belirti.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....