ayrışık

[Alm. heterogen] [Fr. hétérogène] [İng. heterogeneous] [Yun. heterogenes: heteros = başka, genos = cins] [es. t. gayri mütecanis]

Başka cinsten olan; aynı türden olmayan.
Karşıtı bkz. bağdaşık.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....