bağdaşık

[Alm. homogen] [Fr. homogène] [İng. homogeneous] [Yun. homogenes: homos = aynı, genos = cins, soy] [es. t. mütecanis]

Yapıca özdeş olan ve aralarında nitelikçe bir ayrım bulunmayan parçaların kurduğu bütünün niteliği.
Karşıtı bkz. ayrışık

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....