bağımlılık

[Alm. Abhängigkeit] [Fr. dépendance] [İng. dependence] [Lat. dependere den]

Bir başka şeyle koşullu olma, bir başka şeye bağlı olma durumu.

1- Nedensel bağımlılık: Etki ile neden arasındaki — bağıntı.

2- Mantıksal bağımlılık: Neden ile sonuç arasındaki bağıntı.

Yazar : YAZARINI BEKLEYEN MADDE....